28/01/2008
ΙΩΑΝΝΙΝΑ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

comitech1 comitech1

Καστρίτσα

Το σπήλαιο της Καστρίτσας, στην νοτιανατολική όχθη της Παμβώτιδας, φέρει ίχνη κατοίκησης από την ανώτερη παλαιολιθική εποχή (20.000 χρόνια πριν το παρόν).Η περιοχή συνέχισε να κατοικείται ως την πρώιμη εποχή του σιδήρου. Το τμήμα του κάστρου που σώζεται ως σήμερα στην κορυφή του λόφου (εξ ου και το όνομα : Καστρίτσα) ανήκει στην ισχυρή οχύρωση του τέλους των κλασικών χρόνων, η οποία ταυτίζεται από κάποιους ειδικούς με την Τέκμωνα , πόλη του ηπειρωτικού φύλου των Μολοσσών. Η Καστρίτσα θα εγκαταλειφθεί μόλις τον 6ο αι. μ.Χ..

*αρχαιολογικός χώρος, προϊστορικό σπήλαιο, ακρόπολη, κλασικοί χρόνοι, ελληνιστική περίοδος, βυζάντιο
Πανεπιστημιούπολη

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε πρόσφατα στο φως οικοδομικά λείψανα και ένα εκτεταμένο νεκροταφείο ενός ατείχιστου οικισμού που κατοικήθηκε από την αρχαϊκή ως και την κλασική περίοδο.

*αρχαιολογικός χώρος, αρχαϊκή και κλασική περίοδος

Σουφαρί Σαράι

Στο βυζαντινό λουτρό κοντά στο Σουφαρί Σαράι (το ανακαινισμένο κτήριο της οθωμανικής σχολής ιππικού όπου στεγάζονται τα Αρχεία του Κράτους, μέσα στο Κάστρο των Ιωαννίνων) η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως κεραμεικά της ελληνιστικής περιόδου.

*αρχαιολογικός χώρος, κεραμικά, ελληνιστικοί χρόνοι.


Κρύα

Στους πρόποδες του Μιτσικελίου, κοντά στις πηγές της Κρύας, λείψανα λίθινων κατασκευών καθώς και ευρήματα (λίθινα και οστέινα εργαλεία) μαρτυρούν την ύπαρξη κατοίκησης από την εποχή της Ύστερης Χαλκοκρατίας έως αυτήν του Σιδήρου.

* αρχαιολογικός χώρος, προϊστορία, οικισμός, ευρήματα


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.