31/01/2008
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΒΙΟΤΟΠΟΙ

comitech

Κουπάκια
- Μόνιμο Κ.Θ.
- Περιοχές χωριών:Αρδοση- Δερβίζιανα- Ελαφος- Ρωμανός της Λάκκας Σουλίου.
- Εκταση 1.400 εκτάρια.
- ΦΕΚ 687/Β/94.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.