31/01/2008
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

comitech

Δημόσια Κτήρια:

- Το νεοκλασικό κτήριο του σχολείου στην Αχλαδέα έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο.
- Το παλαιό δημοτικό σχολείο της Λίπας

Γεφύρια:

Πέτρινο Γεφύρι στο Σιστρούνι και στην συμβολή του Ντάλλα με τον Αχέροντα

Νερόμυλοι:

- Ο νερόμυλος της Αχλαδέας , χτισμένος το 1920, παραχωρήθηκε στο σχολικό ταμείο του χωριού το 1938.
- Ο νερόμυλος στο Αλεποχώρι Μπότσαρη
- Ο νερόμυλος στο Σιστρούνι έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο.

Κούλιες:

- Η κούλια του Τζίμα στην άκρη απότομου γκρεμού βόρεια της Αχλαδέας. Το κτίριο έπαιξε σημαντικό ρόλο στους αγώνες των Σουλιωτών κατά του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Η δυτική πτέρυγα χτίστηκε στις αρχές του 19ου αι. Είναι κτισμένο με αργολιθοδομή και καλύπτεται με ξυλοστέγη και μαυρόπλακα. Χαρακτηριστικά στοιχεία του τα παράθυρα με λίθινα τόξα, η καταχύστρα επάνω από την τοξωτή είσοδο, οι πολεμίστρες και τα λίθινα φουρούσια .

- Η κούλια του Αλή στην Λίπα
- Η κούλια του Μπότσαρη στο Παλαιοχώρι Μπότσαρη
- Η κούλια του Φώτο-Μάρου στους Κουτάτες


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.