31/01/2008
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

comitech

Δεν πρόκειται για οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο αλλά για θέση με λείψανα τειχών και κτηρίων ελληνιστικής περιόδου στην Μικρή Γότιστα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.