05/02/2008
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ/ΜΟΥΣΕΙΑ

comitech

Μουσεία-συλλογές:
Λαογραφικές συλλογές υπάρχουν στο Ελληνικό και στα Πλαίσια. Μπορεί κανείς να τις επισκεφτεί, ύστερα από συνεννόηση.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.