06/02/2008
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ/ΜΟΥΣΕΙΑ

comitech

Μουσεία:

- Λαογραφικό Μουσείο Κόνιτσας
- Μουσείο Μαστόρων στην Πυρσόγιαννη (υπό κατασκευή)
- Λαογραφικό Μουσείο Φούρκας
- Λαογραφικό Μουσείο Αηδονοχωρίου
- Πνευματικά Κέντρα
- Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας


ʼποψη Πολεμικού Μουσείου
Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων
(Φωτογραφία: Δήμος Μαστοροχωρίων, Μαστοροχώρια, Εκδόσεις "Έλλα")
Μουσείο Χιονιαδιτών ζωγράφων
(Φωτογραφία: Δήμος Μαστοροχωρίων, Μαστοροχώρια, Εκδόσεις "Έλλα")

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.