12/02/2008
ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ

comitech1 comitech1

Θεογέφυρο

Ένα μνημείο της φύσης : στο ύψος του χωριού Λίθινο ο Καλαμάς ανοίγει δρόμο ανάμεσα στα βράχια, σχηματίζοντας μέσα σε μια οργιώδη βλάστηση ένα φυσικό γεφύρι από το οποίο επί αιώνες περνούσε ο δρόμος που ένωνε την πόλη των Ιωαννίνων με τον βορρά.
Καλαμάς

Φαράγγι του Καλαμά με βραχοσκεπές και σπήλαια κηρυγμένα διατηρητέα. (πριν και μετά το Θεογέφυρο, κατά μήκος του ποταμού. Δεν υπάρχει σήμανση στα μονοπάτια που οδηγούν σε αυτά)


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.