13/02/2008
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

comitech1 comitech1

Συγκροτήματα

Ο Παρακάλαμος θεωρείται η «βρυσομάνα» των λαϊκών οργανοπαικτών. Την
μεγάλη παράδοση της περιοχής συνεχίζει η οικογένεια των Χαλιγιάννηδων που έχει προσφέρει γενιές και γενιές μουσικών. Αξιόλογο και το πολυφωνικό συγκρότημα γυναικών με έντονη την επίδραση της πωγωνήσιας παράδοσης (τριτονικά – πεντατονικά στοιχεία στα τραγούδια του κύκλου της ζωής, περίφημα τα μοιρολόγια).


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.