01/10/2007
Δεκαπενταύγουστος στη Νέα Σαμψούντα

Ελένη Παγκρατίου, Μαρία Στρατσάνη

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Η Νέα Σαμψούντα, οικισμός που κατοικήθηκε από πόντιους πρόσφυγες μετά το 1922, γιορτάζει με ποντιακούς χορούς και τραγούδια την Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Τον τόνο δίνει η ποντιακή λίρα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.