29/02/2008
Εκκλησιαστικό Μουσείο

Ελένη Παγκρατίου

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Δίπλα στον ενοριακό ναό των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Μεταξύ των εκθεμάτων ξεχωρίζουν δύο αντίτυπα επιταφίων από μοναχό του Αγίου Όρους (1600), δύο ευαγγέλια του 17ου αιώνα (το ένα έργο βενετού αργυροχόου που έφτιαξε και τη μεγάλη ασημένια καντήλα, το άλλο χειρόγραφο μοναχού του 1625 με χαρτί που παράγονταν εκείνη την εποχή στην Πάργα), εικόνες νεότερες και παλαιές μεταξύ των οποίων της Παναγίας της Βλαχέρνας, της Παναγίας της Οδηγήτριας και η Παναγιοπούλα.
Το λάβαρο της Πάργας, 300 χρόνων, από κόκκινο μετάξι ζωγραφισμένο με λάδι και από τις δύο πλευρές, όπου εικονίζονται η Παναγία και το θείο βρέφος με χρυσά άστρα.


Απο το εκκλησιαστικό μουσείο
(Φωτογραφία: Σπύρος Βαγγελάκης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.