03/03/2008
Ψαθάκι

Παγκρατίου Ελένη

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Γραφική ακρογιαλιά με ψιλή άμμο και ζεστά νερά. Μετά το μπάνιο, ξεκούραση κάτω από το άρωμα των ψηλών ευκαλύπτων.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.