03/03/2008
Καλαμίτσι

Παγκρατίου Ελένη, Στρατσάνη Μαρία

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Λίγο μετά την Κυανή Ακτή, το Καλαμίτσι προσφέρει εκτός από την υπέροχη σκιά των ευκαλύπτων, μια οργανωμένη παραλία με ξενοδοχεία και εστιατόρια. Τα νερά είναι ρηχά και καθαρά.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.