03/03/2008
Μπροστά και πίσω Κρυονέρι,

Ελένη Παγκρατίου

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Οι κεντρικές παραλίες στην πόλη της Πάργας.


Παραλίες Κρυονέρι
(Φωτογραφία: Σπύρος Βαγγελάκης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.