03/03/2008
Το γαλλικό κάστρο του νησιού της Παναγίας στην Πάργα

Ελένη Παγκρατίου, Μαρία Στρατσάνη

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Χτίστηκε το 1808, όπως διαβάζουμε στην επιγραφή πάνω από την πέτρινη πόρτα, δίπλα στην πυριτιδαποθήκη : Défense de la Patrie a.D. 1808
To έχτισαν οι Γάλλοι, κατά την παραμονή τους εδώ (1797- 1814), για να μπορούν να ελέγχουν την είσοδο των μικρών πλοίων στο λιμάνι, τα οποία δεν ήταν ορατά από το ενετικό κάστρο στην κορυφή της πόλης.
Σώζεται ο περίβολος, η πύλη καθώς και το φρούριο, όλα πνιγμένα από την πυκνή βλάστηση του γραφικού νησιού.


ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
(Φωτογραφία: ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.