03/03/2008
ʼγιος Σωστής

Ελένη Παγκρατίου

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

1χμ νότια από το Σαρακίνικο ερημική και πολύ γραφική. Οι φίλοι του 4Χ4 μπορούν να φτάσουν εδώ ψάχνοντας και ρωτώντας από Ανθούσα. Εύκολη η πρόσβαση από την θάλασσα με καραβάκι που φεύγει από την Πάργα και φτάνει μετά από εικοσάλεπτη διαδρομή.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.