03/03/2008
Μπερετίνικο, Στάρνα Βέρνα και Πράπα Μάλι

Ελένη Παγκρατίου

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Δυσπρόσιτες πανέμορφες αγκαλιές περιμένουν ανέγγιχτες τους σύγχρονους ροβινσώνες.


ΑΠΟΨΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
(Φωτογραφία: ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.