03/03/2008
Λούτσα

Παγκρατίου Ελένη, Στρατσάνη Μαρία

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Η συνέχεια της παραλίας του Βράχου με ανάλογες συνθήκες και χαρακτηριστικά.
Μόνη εξαίρεση το ογκώδες ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στην έξοδο του κόλπου.


παραλία Λούτσα
(Φωτογραφία: Σπύρος Βαγγελάκης)
Παραλία Λούτσας
(Φωτογραφία: Σπύρος Βαγγελάκης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.