03/03/2008
Αρτολίθια

Παγκρατίου Ελένη, Στρατσάνη Μαρία

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Ένα χιλιόμετρο από την Λυγιά, μια μικρή προστατευμένη παραλία, με βοτσαλάκι και ρηχά νερά έχει στην είσοδό της μια σειρά από όρθιους βράχους σε διάφορα μεγέθη, που της προσδίδουν μια όψη εξωτική.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.