Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 26 Φεβρουαρίου 2021
Πολιτισμός Παραδοσιακές μορφές Τέχνης - Επαγγέλματα Ξυλογλυπτική Η ξυλογλυπτική του Μετσόβου Ξυλόγλυπτα έργα Ήπειρος Μέτσοβο
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ξυλόγλυπτα έργα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ήπειρος
Μέτσοβο
Ξυλόγλυπτα έργα: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

14/11/2006
Τα ξυλόγλυπτα έργα


Οι Μετσοβίτες ξυλογλύπτες φιλοτεχνούσαν ξυλόγλυπτα εκκλησιαστικά έργα όπως τέμπλα, δεσποτικούς θρόνους, άμβωνες, προσκυνητάρια, κουβούκλια επιταφίων, αναλόγια, μανουάλια κ.λ.π., για τις λειτουργικές ανάγκες των εκκλησιών, αλλά και για διακοσμητικούς λόγους, καθώς και έργα που αφορούσαν την διακόσμηση οικιών, παράδειγμα ξυλόγλυπτα ταβάνια, μεσάντρες κ.λ.π. ή διακοσμημένα αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως κουτάλες, γκλίτσες κ.λ.π.

διαβάστε αναλυτικά

14/11/2006
Τέμπλα


Κατά τη βυζαντινή περίοδο τα τέμπλα είναι κυρίως μαρμάρινα. Τη μεταβυζαντινή περίοδο συνηθίζονται πλέον ξυλόγλυπτα τέμπλα, τα οποία εμφανίζουν γενικώς μια τριμερή καθ' ύψος διαίρεση.

διαβάστε αναλυτικά

14/11/2006
Δεσποτικοί θρόνοι


Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, επειδή δεν επιτρέπονταν η ανοικοδόμηση νέων και μεγάλων ναών, το αντίθετο μάλιστα συνέβαινε αφού οι κατεδαφίσεις ναών ήσαν συχνές τους πρώτους τουλάχιστον χρόνους, απουσιάζουν από τους περισσότερους ναούς οι θρόνοι.

διαβάστε αναλυτικά

14/11/2006
ʼμβωνες


Ο άμβωνας αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της λειτουργικής ζωής της εκκλησίας, όπως τα τέμπλα και οι Δεσποτικοί θρόνοι.

διαβάστε αναλυτικά

14/11/2006
Προσκυνητάρια


Με το πέρασμα των χρόνων και την δημιουργία ή μετατροπή μεγάλων ναών σε δισυπόστατους ή τρισυπόστατους, με τα προσκυνητάρια αντιμετωπίστηκε κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα της τιμής των αγίων ή θρησκευτικών γεγονότων των ναών που είχαν κατεδαφιστεί.

διαβάστε αναλυτικά

14/11/2006
Τα αναλόγια


Από την εποχή που εισήχθη η σολέα και επικράτησε η ασματική ακολουθία με την διαίρεση των ψαλτών σε δύο χορούς που έψαλλαν αντιφωνικά, καθιερώθηκαν και τα αναλόγια των ψαλτών.

διαβάστε αναλυτικά

14/11/2006
Το αρτοφόριο


Είναι ιερό σκεύος μέσα στο οποίο διατηρείται προαγιασμένος ʼρτος για έκτακτες ανάγκες των πιστών.

διαβάστε αναλυτικά

14/11/2006
Μανουάλια – κηροπήγια και κηροστάτες


Αρχαία συνήθεια η χρήση τέτοιων φωτιστικών μέσων στους ναούς, τα οποία στήνονταν μπροστά στις Δεσποτικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Φέρουν επάνω κηροστάτες, έναν μεγάλο και περισσότερους μικρότερους, για να στερεώνονται τα κεριά από τους πιστούς.

διαβάστε αναλυτικά

14/11/2006
Ριπίδια – εξαπτέρυγα


Κατέχουν σήμερα θέση λαβάρων και μεταφέρονται σε πομπές και λιτανείες και «εμφαίνουσι τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ και την των πολυομμάτων Χερουβίμ εμφέρειαν».

διαβάστε αναλυτικά